Onze visie op service en kwaliteit

De werkwijze van het buro is gestruktureerd en kenmerkt zich door een heldere aanpak, waarbij de opdrachtgevers van het eerste moment nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het bouwplan.

Wij vinden het belangrijk in onze werkwijze, dat we goed luisteren naar de wensen van opdrachtgevers en gebruikers. Door een goede dialoog en met een kritische kijk op de gestelde vraag, waarbij eventueel in samenspraak het programma van eisen wordt opgesteld, vinden wij de uitdaging om tot verrassende oplossingen te komen.

Deze aanpak levert uiteindelijk eigentijdse en funktionele ontwerpen op, die voldoen aan de specifieke eisen en wensen van de opdrachtgever en gerealiseerd met aandacht voor detail, budget en planning. Ontwerpen, die ervoor moeten zorgen, dat de gebruikers zich daarin thuis voelen en dat zij er met plezier wonen, werken, leren of recreëren.

 

 De visie van Architekt Struycken